דוגמאות לזיכויים שעו"ד אורן ביטון השיג ללקוחותיו שנאשמו בגין עבירות זיוף ומרמה2018-06-12T14:17:26+02:00

דוגמאות לזיכויים שעו"ד אורן ביטון השיג ללקוחותיו שנאשמו בגין עבירות זיוף ומרמה

השלום אשדוד – מ"י נ ש' – ת.פ. 913/06 אי הרשעה

בתיק זה הנאשם הואשם בכתב אישום בו יוחסו לו 3 עבירות, בכך שקיבל מאדם אחר שיק גנוב בזמן שידע שהושג בעוון, ובהמשך מסר הנאשם את השיק לפקיד הבנק  לאחר שזויף ושמו של הנאשם נרשם במקום המיועד וכן נרשם סכום של 72,000 ₪ ובכך הואשם הנאשם שניסה לקבל במרמה סך של 72,000 ₪ שניסה לפדות, ולפיכך הוראות החיקוק בהם הואשם הנאשם הינם כדלקמן:
1. קבל נכסים שהושגו בעוון, עבירה לפי סעיף 412 לחוק העונשין תשל"ז 1977.
2. שימוש במסמך מזויף, עבירה לפי סעיף 420 לחוק העונשין תשל"ז – 1977.
3. ניסיון לקבלת דבר במרמה עבירה לפי סעיף 413 רישא +25 לחוק העונשין תשל"ז – 1977.

לאחר עיון ולמידת חומר הראיות בתיק ומציאת פגמים מהותיים שיורדים לשורשו של כתב האישום הגיע עו"ד אורן ביטון להסדר עם המאשימה (בהסכמת הנאשם) לפיו כתב האישום תוקן בצורה משמעותית כך שעבירות השימוש במסמך מזויף והניסיון לקבלת דבר במרמה נמחקו מכתב האישום ונשארה אך ורק של קבלת נכס שהושג בעוון.

כחלק מהסדר הטיעון הוסכם כי הנאשם ישלח לקבלת תסקיר לשירות מבחן ולאחר קבלת התסקיר יתאפשר לנאשם באמצעות עו"ד אורן ביטון לטעון לעונש של אי הרשעה והמאשימה תגביל עצמה לטעון לעונש של מאסר על תנאי.

בתיק זה לאחר שביהמ"ש הנכבד בחן את הסדר הטיעון, ושלח את הנאשם לקבלת תסקיר שירות מבחן בטרם ייתן החלטתו. החליט ביהמ"ש הנכבד לאחר קבלת התסקיר לקבל את עמדתו של הנאשם וב"כ עוה"ד אורן ביטון והחליט שלא להרשיע את הנאשם והטיל עליו עונש של 140 שעות של"צ.