דוגמאות לזיכויים שעו"ד אורן ביטון השיג ללקוחותיו שנאשמו בגין עבירות גניבה2018-06-12T14:13:15+02:00

דוגמאות לזיכויים שעו"ד אורן ביטון השיג ללקוחותיו שנאשמו בגין עבירות גניבה

שלום תל אביב – מ"י נ' ב.ל. – ת.פ. 4064/08 אי הרשעה

תיק זה עיינו בנאשמת שעבדה "בידיעות מינויים" והואשמה ביחד עם אחרים "שקשרו קשר לביצוע פשע" בעבירה של גניבה ממעבידים תוך שקיבלו דברים במרמה וביצעו רישום כוזב במסמכי תאגיד, סכומי כסף בשווי של 489,061 ₪.

בתיק זה ייצג עו"ד אורן ביטון את הנאשמת ולאחר התדיינויות משפטיות רבות וקביעת התיק להוכחות הושג הסדר פשרה עם פרקליטות מחוז ת"א שניהלה את התיק מטעם המדינה, (שהכל נעשה בהסכמתה ואישורה של הנאשמת) לתקן את כתב האישום המקורי באופן משמעותי, כך שמכתב האישום המקורי שהוגש כנגד הנאשמת נמחקו העברות הבאות:
1. גניבה בידי עובד – עבירה לפי סעיף 391 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.
2. קבלת דבר בנסיבות מחמירות – עבירה לפי סעיף 415 סייפא לחוק העונשין, תשל"ז- 1977.
3. רישום כוזב במסמכי תאגיד – עבירה לפי סעיף 423 לחוק בעונשין, תשל"ז – 1977.

בסופו של הליך ומו"מ ארוך ומתמשך הוסכם עם הפרקליטות, כי כל העבירות הנ"ל ימחקו מכתב האישום המקורי וכנגד הנאשמת יוגש כתב אישום מתוקן, אשר בו תישאר עבירה אחת בלבד בה תואשם של "סיוע לרישום במסמכי תאגיד".

כמו כן, לבקשת עו"ד אורן ביטון הוסכם כי, הנאשמת תשלח לשרות מבחן לקבלת תסקיר שיבחן את האפשרות שלא להרשיע את הנאשמת זאת כאשר מנגד התביעה (הפרקליטות) עומדים על הרשעת הנאשמת.

בסופו של תיק זה, לאחר טיעוניו של עו"ד אורן ביטון וקבלת תסקיר שרות מבחן, (להבדיל מייתר הנאשמים בתיק שהורשעו) ,החליט בית המשפט הנכבד כבוד השופטת רייך שפירא לקבל את בקשת הנאשמת באמצעות עו"ד אורן ביטון, והחליטה שלא להרשיע את הנאשמת והטילה עליה עונש של פיקוח שירות מבחן למשך שנה בלבד.