דיני עבודה2019-05-30T20:58:42+03:00

דיני עבודה

משרדנו עוסק בתחומים רבים אשר משלבים פעמים רבות את תחום דיני עבודה. כחלק משירותינו כריטיינרים של כמה וכמה חברות במשק, ותחום דיני העבודה מרכיב חשוב מאוד לניהול נכון של כל עסק. משרדינו אינו עוסק אך ורק בתחום דיני העבודה ובכך בעל יתרון ראייה רחב יותר לכל מקרה ומקרה על פני רבים.
צוות המשרד וראש המשרד בפרט עו"ד אורן ביטון, בעלי ניסיון רב בתחום דיני העבודה, הכולל הכרות אינטנסיבית במערכת המשפטית שביניהם מהווה תחום דיני העבודה ענף מיוחד, הן מבחינת תוכנם והיקפם, הן מבחינת כללי הפרשנות החלים עליהם והן מבחינת המוסדות הממונים על קיומם וביצועם.

אז מה זה דיני עבודה? תחום דיני עבודה עוסק במערכת החובות והזכויות של עובדים ומעבידים מכוח החוק, הסכמים קיבוציים, הסכמים אישיים וכן נשען הוא רבות על פסיקת בתי הדין לעבודה ובג"צ. משפט העבודה נועד להסדיר בעיקר יחסים בין עובד למעביד, כך שנקודת המוצא בהחלת משפט העבודה על מקרה ספציפי הוא בזיהוי קיום מערכת יחסים של עובד ומעביד בין הצדדים.

דיני עבודה